Vedomé zdravie
 21. - 22. 3. 2019, Bratislava
Ďakujeme všetkým účastníkom tohto podujatia. Tešíme sa na stretnutie s Vami aj v budúcnosti.

TÍM FARMI-PROFI
2019 © FARMI - PROFI, spol. s r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
2019 © FARMI - PROFI, spol. s r.o.