Vedomé zdravie
 21. - 22. 3. 2019, Bratislava


1Výber vstupenky 2Fakturačné údaje 3Zhrnutie
1Výber vstupenky
2Fakturačné údaje
3Zhrnutie
Vstup na celú konferenciu60 EUR s DPH 60 EUR s DPH
Vstupenka pre 1 osobu na celú konferenciu.
Tlačené konferenčné materiály so súhrnom obsahov prednášok v cene.
1-dňový vstup (21.3.2018)40 EUR s DPH 40 EUR s DPH
Vstupenka pre 1 osobu na 1 deň konferencie.
Tlačené konferenčné materiály so súhrnom obsahov prednášok v cene.
1-dňový vstup (22.3.2018)40 EUR s DPH 40 EUR s DPH
Vstupenka pre 1 osobu na 1 deň konferencie.
Tlačené konferenčné materiály so súhrnom obsahov prednášok v cene.


Platba bankovým prevodom
Bankové spojenie pre úhradu vstupenky
1.) Názov banky: Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Variabilný symbol: číslo vstupenky (nájdete v emaile)
Špecifický symbol: 2132019
SWIFT: TATRSKBX
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko osoby, za ktorú je poplatok hradený

2.) Názov banky: Fio Banka, a.s.
IBAN: SK20 8330 0000 0020 0155 0986
Variabilný symbol: číslo vstupenky (nájdete v emaile)
Špecifický symbol: 2132019
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko osoby, za ktorú je poplatok hradený
Bankové spojenie pre úhradu vstupenky z Českej republiky
(bez poplatku)

Názov banky: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2001550986/2010
Variabilný symbol: číslo vstupenky (nájdete v emaile)
Špecifický symbol: 2132019
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko osoby, za ktorú je poplatok hradený
* Pre skupinové objednanie vstupeniek kontaktujte
info@vedomezdravie2019.sk

* Cena vstupeniek uhradených na mieste konania:
Vstup na celú konferenciu 65 EUR
1-dňový vstup 45 EUR
Výber vstupenky 2Fakturačné údaje 3Zhrnutie
Výber vstupenky
2Fakturačné údaje
3Zhrnutie
Titul (nepovinné)
Meno
Priezvisko
Adresa
PSČ
Mesto
Krajina
Email
Mobil (nepovinné)
Faktúra bude vystavená na základe údajov, ktoré ste zadali vyššie.
Názov spoločnosti
IČO
DIČ (nepovinné)
IČ DPH (nepovinné)
Adresa spoločnosti
PSČ
Mesto
Krajina
Meno účastníka
Priezvisko účastníka
Email účastníka
ZHRNUTIE OBJEDNÁVKY
V ďalšom kroku si môžete celú objednávku skontrolovať.
Výber vstupenky Fakturačné údaje 3Zhrnutie
Výber vstupenky
Fakturačné údaje
3Zhrnutie
Vstupenka
Fakturačné údaje


2019 © FARMI - PROFI, spol. s r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
2019 © FARMI - PROFI, spol. s r.o.